1291/1 อาคารชินวัตร2 ชั้น 14 ส่วนหน้า ถ.พหลโยธิน

สามเสนใน พญาไท

กรุงเทพ

10400

ประเทศไทย

 

1291/1 Shinawatra Tower 2 ,Floor 14 font ,Phahon Yothin Rd.

Samsen Nai/Phaya Thai

Bangkok

10400

Thailand