ข้อกำหนดและเงื่อนไขของเว็บไซต์

www.dogacat.com ขอ ขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการของเว็บไซต์ ทางเราขอเรียนว่ามีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุก ท่านโดยสังเขปดังนี้

ข้อตกลงในการใช้งานนี้จะมีผลเฉพาะกับเว็บไซต์ www.dogacat.com เท่านั้น เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย dogacat.com ซึ่ง dogacat.com จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของชื่อโดเมนหรือการสร้างตราสินค้า คุณควรตรวจสอบเว็บไซต์แต่ละหน้า ที่คุณเข้าชมหรือจากการตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามที่อ้างอิง

1 ระบบรักษาความปลอดภัย

คุณไม่ได้รับอนุญาตในการละเมิดหรือ พยายามที่จะละเมิดการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์นี้ใดๆทั้งสิ้น การละเมิดดังกล่าวอาจส่งผลให้การลงโทษทางอาญาและ / หรือทางแพ่งกับคุณ เรา จะตรวจสอบการละเมิดที่ถูกกล่าวหาหรือสงสัยใดๆ ทางเราจะร่วมมือกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบ การละเมิดการรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ ไม่จำกัดเพียง:

 • เข้าสู่ระบบหรือพยายามที่จะเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์หรือบัญชีที่คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
 • การเข้าถึงข้อมูลหรือการดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศหรือบริการที่ไม่ได้มีไว้สำหรับคุณหรือใช้งานของคุณ
 • พยายามที่จะพิสูจน์, สแกนหรือทดสอบช่องโหว่ของระบบหรือเครือข่ายใดๆ
 • การแก้ไขดัดแปลง, แฮ็ค, การปรับเปลี่ยนหรือการกระทำอย่างอื่นที่ก่อให้เกิดการเสียหายหรือการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหรือการละเมิดการรับรองความถูกต้อง
 • ส่งวัสดุที่มีไวรัส, โทรจัน, เวิร์ม, บอต, ไฟล์ ที่เสียหายหรือการปฏิบัติการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือเครื่องมืออื่นๆ หรือร่วมในการดำเนินการซึ่งสามารถสร้างความเสียหายทำลายหรือแทรกแซงการทำงาน ของเครื่องคอมพิวเตอร์หรือการดำเนินงานของเว็บไซต์

2 กิจกรรมต้องห้ามอื่น ๆ

ในการใช้เว็บไซต์นี้จะต้องไม่ :

 • โพสต์, หรือ ส่งข้อความไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์ใดๆ ที่ผิดกฎหมายละเมิดสิทธิ์ที่เป็นอันตรายคุกคามหมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคามทางเพศชัดแจ้ง, แสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจอื่นใดๆ ทั้งสิ้น เนื้อหาที่ฝ่าฝืนความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่นหรือสิทธิอื่นๆ
 • ทำให้เสียชื่อเสียง, ละเมิด, ก่อกวน, คุกคามหรือละเมิดสิทธิทางกฎหมาย (เช่นสิทธิ์ส่วนบุคคลและสาธารณะ) ของบุคคลอื่น
 • อัปโหลดหรือทางอ้อมให้มีแฟ้มที่มีภาพ, ซอ ฟแวร์หรือวัสดุอื่นๆ ความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญารวมถึง และไม่จำกัดเพียงกฎหมายลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าและสิทธิของสาธารณะ และความเป็นส่วนตัว
 • บิดเบือนความจริง ตัวตนหรือความเกี่ยวข้องของท่านด้วยวิธีใดๆ
 • ประกอบการตลาดออนไลน์หลอกลวง
 • ขัดต่อกฎหมายหรือข้อบังคับหรือ
 • ช่วยหรืออนุญาตให้บุคคลใดๆ ในการประกอบกิจกรรมใดๆ ที่อธิบายข้างต้น

3 การใช้งานตามสิทธิ์

คุณจะต้องใช้ความรอบคอบไหวพริบดีและวิจารณญาณในการใช้เว็บไซต์ คุณมีความรับผิดชอบสำหรับการส่งไปยังหรือผ่านทางเว็บไซต์ คุณตกลง, รับรอง และรับประกันว่าข้อมูลใดๆ ที่คุณโพสต์หรือส่งผ่านทางเว็บไซต์เป็นจริงถูกต้อง ไม่ทำให้เข้าใจผิดและอยู่ในความเชื่อที่ดี และที่คุณมีสิทธิที่จะประกาศหรือส่งข้อมูลดังกล่าว (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูล, ข้อความ, ซอฟแวร์กราฟิกหรือวัสดุอื่นใดๆ ) ไม่ว่าจะโพสต์หรือส่งต่อสาธารณะส่วนตัว, เป็นความรับผิดชอบของคุณ แต่เพียงผู้เดียว

4 ลิขสิทธิ์

ข้อมูลที่มีอยู่ที่เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ เว็บไซต์ไม่อนุญาตให้ทำซ้ำ, อัปโหลด, โพสต์, ส่ง, หรือเผยแพร่ในลักษณะใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์, ยก เว้นว่าคุณสามารถดาวน์โหลดหนึ่งสำเนาวัสดุใดๆ ในคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวและผลิตหนึ่งพิมพ์ คัดลอกเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเพื่อการค้าเท่านั้น

ในกรณีที่คุณดาวน์โหลดซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์, ซอ ฟแวร์รวมถึงไฟล์ใดๆ ที่จัดตั้งขึ้นในภาพหรือสร้างขึ้นโดยซอฟแวร์และข้อมูลมาพร้อมกับซอฟแวร์ (เรียกรวมว่า"ซอฟต์แวร์") ได้รับอนุญาตให้คุณโดย dogacat.com ซึ่งทางเราไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ในซอฟแวร์เพื่อคุณ คุณอาจเป็นเจ้าของสื่อที่ซอฟแวร์จะบันทึก แต่ยังคงรักษาชื่อเต็มของ dogacat.com และความสมบูรณ์ของซอฟแวร์และข้อมูลทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาในนั้น คุณไม่สามารถแจกจ่าย, ขาย, decompile, ถอด แยกชิ้นส่วนหรือลดซอฟต์แวร์นี้ เพื่อให้ผู้อื่นสามารถรับรู้ได้ เว้นแต่กรณีที่อนุญาตโดยกฎหมายและทางเราแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์ อักษรเท่านั้น

5 เครื่องหมายการค้า

เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้และชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะจดทะเบียน หรือที่ไม่ได้มีสิทธิเป็นเจ้าของ www.dogacat.com หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ ดังนั้นคุณไม่สามารถทำซ้ำ ดาวน์โหลดหรือการใช้เครื่องหมายการค้าดังกล่าว เครื่องหมายบริการ โลโก้หรือชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเรา

6 ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ

ขณะที่คุณดูเว็บไซต์นี้ คุณจะสังเกตได้เชื่อมโยงไปยังอื่นๆ ที่ไม่ใช่เว็บไซต์ของ dogacat.com การเชื่อมโยงเหล่านี้ใช้เพื่อความสะดวกเท่านั้น บางอย่าง ของเว็บไซต์เหล่านี้อาจมีการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์จากทางเรา ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา (เช่นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ โลโก้และชื่อทางการค้า) ภายใต้ใบอนุญาตจากทางเรา ซึ่งทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือมีเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้หรือเพื่อป้องกัน ไวรัสหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่พบความเสียหายในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม นอก จากนี้การให้เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ ไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับรองหรือได้รับอนุมัติจากทางเรา ที่ให้การสนับสนุนเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการของพวกเขา

7 การสิ้นสุด

ข้อตกลงนี้มีผลบังคับจนกว่าจะสิ้นสุดลงโดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด คุณ อาจบอกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลาโดยการทำลายข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากเว็บไซต์ นี้และเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสำเนาทั้งหมดและการติดตั้งนั้นไม่ว่าจะ ทำภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรืออย่างอื่น ข้อตกลงนี้จะสิ้นสุดลงทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบจาก Dogacat.com ถ้า ในดุลยพินิจของทางเรา คุณไม่ปฏิบัติตามที่มีระยะเวลาใดๆ หรือการกำหนดของข้อตกลงนี้เมื่อยกเลิกแล้ว คุณจะต้องทำลายข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากเว็บไซต์นี้และสำเนาทั้งหมดดังกล่าว ไม่ว่าจะทำภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลงนี้หรืออย่างอื่น บทบัญญัติของข้อตกลงนี้ในการใช้คำชี้แจงเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยเว็บไซต์ต้องห้ามกิจกรรมลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า, ส่งโดยผู้ใช้, คำเตือน, ข้อ จำกัด ในการรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาลจะยังคงมีการยุติข้อตกลงนี้หรือไม่

8 อื่น ๆ

คำที่ใช้ในเว็บไซต์นี้ใช้คำว่า"Dogacat.com"และคำเช่น"เรา ""ทางเรา ""ของเรา""เรา"และ"พวกเรา"อาจหมายถึงอย่างน้อยหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดของ Dogacat.com

ความตกลงนี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่มีผลต่อหลักการใดๆ ของความขัดแย้งของกฎหมาย หาก บทบัญญัติของข้อตกลงนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นโมฆะหรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ที่ไม่มีผลบังคับใช้แล้ว จะถือว่าข้อตกลงนี้จะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้บท บัญญัติที่เหลืออยู่ นี้เป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างคู่สัญญาเกี่ยวกับเรื่องนี้และอาจจะไม่ได้รับการแก้ไขในการเขียนยกเว้น

9 การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดของคำชี้แจงการใช้งาน

Dogacat.com สามารถแก้ไขข้อตกลงในการใช้คำสั่งนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แม้ ว่าทางเราจะพยายามเน้นการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในคำชี้แจงนี้คุณควรกลับมายังเว็บไซต์นี้เป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีความ ตระหนักในข้อตกลงเมื่อเร็วๆ นี้มากที่สุดเพราะพวกเขาจะมีผลผูกพันกับคุณ การใช้เว็บไซต์หลังจากที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นการตกลงยินยอมการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

หากคุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อกำหนดในการใช้คำสั่งนี้กรุณาติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และเราจะพยายามที่จะกลับไปหาท่านทันที

Terms and conditions of the site.

 

Thank you for all your users. To visit and use various transactions through the website. In order to build confidence. And understanding about the use of the site. We requested that a policy to protect personal information of users are all approximate.

Terms of Use will apply only to the site. www.dogacat.com only. This site is owned and operated by dogacat.com. Dogacat.com which will appear as part of the domain name, or branding. You should check each website page. You visit or from inspection of third party sites referenced.

1. Security

You are not allowed to violate or attempt to violate the security of any site. Such violations may result in criminal penalties and / or civil liability to you. We will review the alleged violation, or any questions. We will cooperate with law enforcement agencies to detect. Breach of security of the site. Not limited to:

 • Sign in or attempt to access a server or account that you do not have permission to access.
 • Access to information or action. To get information or service is not intended for you or your use.
 • Trying to prove, scan or test the vulnerability of any system or network.
 • Changes modify, hacking Park, modify or doing something else that causes damage or violations of security measures or violations of the authentication.
 • Changes modify, hacking Park, modify or doing something else that causes damage or violations of security measures or violations of the authentication.

2. Activities

 • Post, or send a message to or through any website. Illegal violation of the right to harm threatened libel threat sexually explicit profanity. Hateful or other objectionable content that violates any privacy or other rights of any third party.
 • Dishonor, abuse, harass, threaten or violate the legal rights. (Such as rights of privacy and publicity) of others.
 • Upload or indirectly to an image file, software or other material. Protected by intellectual property laws, including. And is not limited to copyright or trademark laws and rights of publicity and privacy.
 • Misrepresent Identity of the persons concerned or in any way.
 • Of online marketing scam.
 • Contrary to law or regulation or
 • Assist or permit any other person. In any activity. Described above.

3. Permission

You must use caution, good sense and discretion in the use of the site. You are responsible for submitting to or through the website. You agree, represent and warrant that any data. That you post or transmit through the website is actually correct. Not misleading and is in good faith. And you have the right to post or transmit such information (including but not limited to data, text, software, graphics or other material of any), whether posted or transmitted to the public person, is responsible. your Sole.

4. Copyright

Information is available at this site is protected by copyright law. Site is not allowed to reproduce, upload, post, sending, or distribute in any way. Without written permission from the copyright owner. Except that you may download one copy of any material. In a single computer and produce one print. Copy for your personal use for trade only.

In the event you download software from the website, the software including any files. Incorporated in or generated by the image software and comes with software. (Collectively, the "Software") is licensed to you by dogacat.com. Which we can not transfer the Software to you. You may own the medium on which software is recorded. However, maintaining a full and complete dogacat.com Software and all Intellectual Property therein. You may not distribute, sell, decompile, disassemble or lower parts of this software. So that others can be realized. Except to the extent permitted by law, and we notice in writing only.

5. Trademark

Trademark,Service marks, Logos and trade names. Whether registered. Or not the owner of dogacat.com or any other third party by specified. So you can not reproduce. Downloading or using it. Service marks. Logo or trade names without the prior written consent from us.

6. Links

When you view the site. You will notice links to other The site is not dogacat.com. Use these links for convenience only. Some of these sites may contain links to take advantage of us. The ownership of intellectual property. (Eg trademark Service marks. Logos and trade names) under license from us. We are not responsible for the content of the Website or these or for viruses or other elements that were damaged in the links to websites of third parties. In addition to linking to these sites. Should not be construed as an endorsement or approval by us. The support site or products or their services.

7. Termination

This agreement is effective until terminated by either party. You may terminate this agreement at any time by destroying all information obtained from this website. And all relevant documents and all copies and installations are not to be made under the terms of this Agreement or otherwise. This agreement will terminate immediately without notice from Dogacat.com if in our discretion. You fail to comply with any length. Or provision of this Agreement and upon termination. You must destroy all information obtained from this site and all copies are not to be made under the terms of this Agreement or otherwise. The provisions of this Agreement in the statement about the security site prohibited activities trademark rights. Sent by the user, warning, limitation of liability indemnity applicable law and jurisdiction shall remain in the termination of this Agreement or not.

8.Others

Words used in this web site using the word "Dogacat.com" and words such as "we" "us" "our" "us" and "us" may mean one or more of any or all of Dogacat.com.

This Agreement shall be governed by and construed in accordance with law. Without giving effect to any principles. Of conflict of laws. If the provisions of this Agreement is unlawful or void or for any reason unenforceable, then that. This Agreement shall be deemed to have no impact on the accuracy and the validity of the remaining provisions. This is the entire agreement between the parties with respect to this matter and may not be modified except in writing.

9. Changes in the terms of use

Dogacat.com may revise the Terms of Use statement at any time without prior notice. Although we will try to highlight any changes. In this statement, you should go back to this site periodically to make sure you are aware of an agreement recently, Because they are binding on you. Use of the site after such change constitutes your agreement of such changes.

If you have questions or complaints about the requirements for using this condition. Please contact This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. And we will try to respond to you immediately.